INSCHRIJVINGEN OP DE CAMPUS


SintMaartenCampusEen goede schoolkeuze maken is niet altijd eenvoudig. Voor vele basisschoolverlaters én hun ouders is het niet altijd even duidelijk. We willen jullie daar dan ook bij helpen en informeren, zodat de keuze die jullie maken ook meteen de juiste keuze kan zijn.
Inschrijven in de Sint-Maarten Middenschool verloopt in verschillende stappen. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke info is vooraleer er gekozen kan worden. Wanneer de schoolkeuze gemaakt is, moet je binnen het studieaanbod kiezen voor 1A of 1B. Tijdens de Open Campus  leren jullie de verschillende keuzepakketten kennen. Daarna kan je je keuze nog bijstellen. Eind juni verwachten we jullie met het rapport en getuigschrift van de basisschool. Pas dan is de inschrijving definitief. 

Huidig schooljaar

Neem contact met de directie van de Middenschool (voor de eerste graad) of van de Bovenschool (voor de tweede en de derde graad). Zij helpen u graag verder.

De contactgegevens kan je onderaan deze pagina vinden.

Schooljaar 2018 - 2019

1.     Inschrijven op de Middenschool

1.1      Voor 1A en 1 B

Omdat we het belangrijk vinden dat jullie goed geïnformeerd zijn, organiseren we op woensdag 7 februari 2018 een infoavond voor ouders én leerlingen. Al jullie vragen worden die avond beantwoord. Om alle ouders en leerlingen voldoende goed te kunnen informeren, worden er die dag 2 infomomenten: om 17.00u en 20.00u.

De leerlingen uit de basisscholen van Groot-Beveren en Zwijndrecht ontvangen nog een uitnodiging via hun school of via de post.

Op zaterdag 17 maart 2018 starten de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen 1A en 1B. De inschrijvingen beginnen om 10u en eindigen om 15u. Daarna kan inschrijven elke schooldag tijdens de schooluren.

Let op: Er is een wettelijk bepaalde voorrangsperiode voor bepaalde groepen  leerlingen (o.a. broers en zussen van dezelfde leefeenheid). Deze voorrangsperiode start op 3 maart 2018. Op donderdag 8 maart 2018 organiseren wij een VIP-inschrijfmoment voor deze groepen. Meer info daarover volgt later via deze website en via de Facebookpagina.

1.2      Voor 2 A en BVL

Deze (nieuwe) leerlingen kunnen wettelijk pas inschrijven vanaf  de eerste dag na de paasvakantie. Dat is dit jaar vanaf maandag 16 april 2018. Inschrijven kan tijdens de schooluren. Deze groep wordt steeds ingeschreven op een wachtlijst in afwachting van het aantal beschikbare plaatsen. Een afspraak maken is handig en aangewezen.

Voor alle duidelijkheid: deze afspraak geldt niet voor eigen leerlingen die nu al in het eerste jaar zitten en die op het einde van het schooljaar overgaan van het eerste naar het tweede jaar. Zij zijn immers “eigen” leerlingen en zijn automatisch ingeschreven in het tweede jaar.

2.     Inschrijven op de Bovenschool

2.1      Voor alle leerlingen van de campus - Middenschool of Bovenschool

Deze leerlingen worden als eigen leerlingen beschouwd en zijn automatisch ingeschreven voor het volgende schooljaar – als ze een keuze maken uit de aangeboden studierichtingen (zie studieaanbod).

2.2      Voor leerlingen die in 2017-2018 geen school lopen op de campus

Deze leerlingen kunnen pas inschrijven vanaf de eerste dag na de paasvakantie (maandag 16 april 2018). Zij komen steeds op een wachtlijst terecht in afwachting van het aantal beschikbare plaatsen.