Economie aso

Lessentabel

ECONOMIE aso Economie 1 SMB Economie 2 SMB
  Economie 1 Economie 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 1 0/1
Economie 4 4
Engels 3 3/2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
TWIN* 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziekale opvoeding 0/1 0/1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1/0 1/0
Wiskunde 4 5
TOTAAL 32 32

(*) TWIN = geïntegreerde projecten rond techniek, wetenschappen en informatica met een uitwerking eigen aan de studierichting.

SintMaartenCampus

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op een theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

  • de studie van verschillende economische aspecten van de maatschappij
  • kennismaking met boekhouden en wetgeving in het vak economie
  • opvolging van de actualiteit
  • kennismaking met kleine en grote bedrijven
  • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels, Duits)
  • verdieping van de wiskundige vaardigheden, vooral in Economie 2

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

  • hebben een ruime interesse voor het economisch gebeuren in de maatschappij, zowel nationaal als internationaal
  • hebben een grotere belangstelling voor wiskunde (Economie 2)
  • zijn bereid hun kritische zin, studie-ijver, doorzettingsvermogen, inzicht, nauwkeurigheid verder te ontwikkelen
  • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors, niet alleen in het economisch studiegebied,
maar ook in andere studiegebieden zijn mogelijk. Daarna is een masteropleiding mogelijk.