Economie - moderne talen aso

Lessentabel

ECONOMIE - MODERNE TALEN aso SMB
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Economie 4
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminaries 1
Seminaries communicatie 0/1
Wiskunde 3
TOTAAL 32/33
SintMaartenCampus

Wat biedt deze studierichting?

  • Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:
  • de studie van verschillende economische aspecten van de maatschappij
  • kennismaken met de werking van de markten en economische verschijnselen in een macro-economische en internationale context
  • opvolgen van de actualiteit
  • onderzoeken hoe een onderneming toegevoegde waarde kan creëren, opstellen van ondernemings- en budgetplannen, …
  • uitvoeren van economische onderzoeksopdrachten
  • het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in vreemde talen evenals kennismaking met anderstalige literatuur en het beheersen van interculturele competenties (Frans, Engels, Duits)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

  • hebben een ruime interesse voor het economisch gebeuren in de maatschappij, zowel nationaal als internationaal
  • hebben een grote belangstelling voor moderne vreemde talen, zijn bereid hun kritische zin, studie-ijver doorzettingsvermogen, inzicht, nauwkeurigheid verder te ontwikkelen
  • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors, niet alleen in het economisch studiegebied, maar ook in andere studiegebieden zijn mogelijk.
Daarna is een masteropleiding mogelijk.