Humane wetenschappen aso

Lessentabel

HUMANE WETENSCHAPPEN aso  
Aardrijkskunde 1
Cultuurwetenschappen 3
Duits 1
Engels 2
Engelse communicatie 0/1
Esthetica 1
Frans 3
Franse communicatie 1/0
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminaries 1
Wetenschappelijk onderzoek 1
Wiskunde 3
TOTAAL 32
humane wetenschappen

Bij vermelding van twee cijfers (bijv. 1/2) geldt het eerste cijfer voor het vijfde leerjaar en het tweede cijfer voor het zesde leerjaar 

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • kennismaken met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij
 • studie van de visie van enkele belangrijke wetenschappers en van een aantal wetenschappelijke methodes, om zelf een eenvoudig onderzoek uit te voeren
 • het vak ‘gedragswetenschappen’ waarbij de wijze waarop individu en samenleving functioneren, evenals de wisselwerking tussen beide, centraal staat
 • het vak ‘cultuurwetenschappen’ waarbij cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving centraal staan
 • studie van interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit verschillende wetenschappelijke disciplines - zoals psychologie, sociologie, antropologie
 • kennismaken met o.a. economie, recht, media, kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen
 • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels, Duits)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

 • willen een beeld op de maatschappij krijgen door ervaring, observatie en bewustwording
 • hebben een kritische kijk op de samenhang van cultuurverschijnselen in de samenleving
 • zijn geïnteresseerd in de regels binnen onze maatschappij
 • hebben belangstelling voor al wat met media te maken heeft
 • vinden het boeiend te bestuderen hoe de mens in elkaar zit
 • zijn sociaal voelend en creatief
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors, niet alleen in het sociaal-agogische studiegebied, maar ook in andere 
studiegebieden zijn mogelijk. Daarna is een masteropleiding mogelijk.