Humane wetenschappen aso

Lessentabel

HUMANE WETENSCHAPPEN aso  
Aardrijkskunde 1
Cultuurwetenschappen 3
Duits 1
Engels 2
Engelse communicatie 1
Esthetica 1
Frans 3
Franse communicatie 0
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminaries 1
Wetenschappelijk onderzoek 1
Wiskunde 3
TOTAAL 32
 

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • kennismaken met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij
 • studie van de visie van enkele belangrijke wetenschappers en van een aantal wetenschappelijke methodes, om zelf een eenvoudig onderzoek uit te voeren
 • het vak ‘gedragswetenschappen’ waarbij de wijze waarop individu en samenleving functioneren, evenals de wisselwerking tussen beide, centraal staat
 • het vak ‘cultuurwetenschappen’ waarbij cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving centraal staan
 • studie van interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit verschillende wetenschappelijke disciplines - zoals psychologie, sociologie, antropologie
 • kennismaken met o.a. economie, recht, media, kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen
 • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels, Duits)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

 • willen een beeld op de maatschappij krijgen door ervaring, observatie en bewustwording
 • hebben een kritische kijk op de samenhang van cultuurverschijnselen in de samenleving
 • zijn geïnteresseerd in de regels binnen onze maatschappij
 • hebben belangstelling voor al wat met media te maken heeft
 • vinden het boeiend te bestuderen hoe de mens in elkaar zit
 • zijn sociaal voelend en creatief
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors, niet alleen in het sociaal-agogische studiegebied, maar ook in andere 
studiegebieden zijn mogelijk. Daarna is een masteropleiding mogelijk.