Latijn-moderne talen aso

Lessentabel

LATIJN-MODERNE TALEN aso SMB
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminaries 1
Seminaries communicatie 0/1
Wiskunde 3
TOTAAL 32/33
SintMaartenCampus

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op een theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • taal, literatuur en cultuur staan centraal in deze studierichting
 • redeneren, filosoferen en nadenken over de huidige maatschappij en de westerse cultuur vormen het abstracte denken en de zin voor analyse
 • het aan strakke regels en wetmatigheden gebonden Latijn vergemakkelijkt het aanleren van andere talen,
 • kritisch benaderen van zakelijke, historische en juridische teksten vormt het formeel logisch denken, via de Latijnse beschaving en cultuur wordt de wereld,
  waarin we nu leven, beter begrepen en kritisch bevraagd
 • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits) 
 • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden van de vreemde talen
 • kennismaken met cultuur en literatuur van elke bestudeerde moderne taal

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • hebben een ruime interesse voor een abstracte en algemene opleiding,
 • hebben een grote belangstelling voor taal in al haar facetten,
 • zijn bereid hun kritische zin, studie-ijver, doorzettingsvermogen, inzicht, nauwgezetheid verder te ontwikkelen,
 • willen het logisch en abstract denken aanscherpen,
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs.

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors in verschillende studierichtingen.
Daarna is een masteropleiding mogelijk.