Latijn-wiskunde aso

Lessentabel

LATIJN-WISKUNDE aso SMB
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 2
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminaries 1
Wiskunde 6(+2*)
TOTAAL
 
33
(35*)
SintMaartenCampus

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op een theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • taal, literatuur en cultuur staan centraal in deze studierichting
 • redeneren, filosoferen en nadenken over de huidige maatschappij en de westerse cultuur vormen het abstracte denken en de zin voor analyse
 • de studie van het Latijn en het aanleren van communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
 • kritisch benaderen van zakelijke, historische en juridische teksten en het formeel logisch denken
 • de Latijnse beschaving en cultuur die ons helpen de wereld, waarin we nu leven, beter te begrijpen en kritisch te bevragen
 • studie van de algebra, meetkunde, analyse, statistiek, kansrekening, men bestudeert de wisselwerking tussen deze deelgebieden en streeft naar een synthese ervan
 • basis leggen voor begrippen en methoden in andere wetenschappen
 • kennismaken met het probleemoplossend denken


Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • hebben een ruime interesse voor een abstracte en algemene opleiding,
 • hebben een grote belangstelling voor alle deelaspecten van de wiskunde, 
 • zijn bereid hun kritische zin, studie-ijver, doorzettingsvermogen, inzicht, nauwgezetheid verder te ontwikkelen,
 • willen het logisch en abstract denken aanscherpen,
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs.

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors in verschillende studierichtingen.
Daarna is een masteropleiding mogelijk.