Latijn-wiskunde aso

Lessentabel

LATIJN-WISKUNDE aso SMB
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 2
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminaries 0/1
Wiskunde 6(+2*)
TOTAAL
 
32/33
(34/35*)
SintMaartenCampus

Bij vermelding van twee cijfers (bijv. 1/2) geldt het eerste cijfer voor het vijfde leerjaar en het tweede cijfer voor het zesde leerjaar. 

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op een theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • taal, literatuur en cultuur staan centraal in deze studierichting
 • redeneren, filosoferen en nadenken over de huidige maatschappij en de westerse cultuur vormen het abstracte denken en de zin voor analyse
 • de studie van het Latijn en het aanleren van communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
 • kritisch benaderen van zakelijke, historische en juridische teksten en het formeel logisch denken
 • de Latijnse beschaving en cultuur die ons helpen de wereld, waarin we nu leven, beter te begrijpen en kritisch te bevragen
 • studie van de algebra, meetkunde, analyse, statistiek, kansrekening, men bestudeert de wisselwerking tussen deze deelgebieden en streeft naar een synthese ervan
 • basis leggen voor begrippen en methoden in andere wetenschappen
 • kennismaken met het probleemoplossend denken


Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • hebben een ruime interesse voor een abstracte en algemene opleiding,
 • hebben een grote belangstelling voor alle deelaspecten van de wiskunde, 
 • zijn bereid hun kritische zin, studie-ijver, doorzettingsvermogen, inzicht, nauwgezetheid verder te ontwikkelen,
 • willen het logisch en abstract denken aanscherpen,
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs.

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors in verschillende studierichtingen.
Daarna is een masteropleiding mogelijk.