Moderne talen-wetenschappen aso

Lessentabel

MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN aso SMB
Aardrijkskunde 1/2
Biologie 2/1
Chemie 2
Duits 3
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminaries 0/1
Wiskunde 4
TOTAAL 32/33
SintMaartenCampus

Bij vermelding van twee cijfers (bijv. 1/2) geldt het eerste cijfer voor het vijfde leerjaar en het tweede cijfer voor het zesde leerjaar. 

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op: 

 • bestuderen van levende en niet-levende materie via de vakken biologie, chemie en fysica
 • aandacht hebben voor empirisch feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan
 • kritisch analyseren en evalueren van cijfermateriaal
 • zien en formuleren van een probleem
 • opstellen van een hypothese
 • toetsen van de hypothese door experimenten
 • logisch benaderen van de vaststellingen
 • formuleren van besluiten
 • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
 • kennismaken met cultuur en literatuur van elke bestudeerde moderne taal

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

 • zijn bereid  om hun kritische zin, studie-ijver, doorzettingsvermogen, inzicht, nauwgezetheid verder te ontwikkelen,
 • willen het logisch denken aanscherpen,
 • zijn sterk in exact wetenschappelijk denken,
 • zoeken graag naar verklaringen van natuurverschijnselen,
 • kunnen discipline en regelmaat inbouwen,
 • zijn nauwkeurig en denken methodisch,
 • hebben een grote belangstelling voor taal in al haar facetten,
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs.

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors in verschillende studierichtingen.
Daarna is een masteropleiding mogelijk.