Sociale en technische wetenschappen tso

Lessentabel

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN tso SMB
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Integrale opdrachten * 6
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 5
Nederlands 4
Sociale wetenschappen 4
Wiskunde 3
TOTAAL 34
SintMaartenCampus

* De integrale opdrachten zijn een mix van verschillende vakken: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, expressie en voeding.
Er wordt gewerkt rond dezelfde thema’s. 

Wat biedt deze studierichting?
Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische en praktische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • bestuderen van de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu
 • wetenschappelijk onderbouwen hiervan vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen
 • uitvoeren van onderzoeken binnen sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen
 • realiseren van experimenteel wetenschappelijke oefeningen
 • organiseren van een persoonsgebonden activiteit voor een groep
 • plannen, voorbereiden en bereiden van een maaltijd voor een groep
 • mondeling presenteren voor een groep
 • de communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans en Engels)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?
Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • zijn sociaal voelend en willen een sociale houding ontwikkelen
 • hebben interesse voor maatschappelijke en sociale
 • wetenschappen en voor natuurwetenschappen, willen experimenten uitvoeren
 • willen manueel en creatief bezig zijn
 • zijn bereid informatie te verzamelen, te ordenen en te verwerken
 • willen functioneren in een multiculturele samenleving
 • zijn communicatief vaardig en hebben respect voor anderen 
 • worden voorbereid op het hoger onderwijs binnen de gezondheids- en welzijnssector en de sociaalpedagogische sector

Wat na het 6e jaar? 

 • Se-n-Se: 3de graad tso binnen het studiegebied Personenzorg.
 • Professionele bachelor in sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector. Daarna is een masteropleiding mogelijk.
 • Ook een aantal inhoudelijk aansluitende academische bachelors behoren tot de mogelijkheden.