Verzorging bso

Lessentabel

VERZORGING bso SMB
Engels 1
Frans 1
Godsdienst 2
Informatica 0/1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1/0
Project algemene vakken (PAV*) 4
Verzorging (°) 22
TOTAAL 33
 
(°) Het vak verzorging omvat volgende componenten  
(°) Het vak verzorging omvat volgende componenten  
Stage 10
Gezondheidszorg 4/5
Leef- en woonzorg 2
Pedagogisch en agogisch handelen 4/3
Integratie 2
SintMaartenCampus

Bij vermelding van twee cijfers (bijv. 1/2) geldt het eerste cijfer voor het vijfde leerjaar en het tweede cijfer voor het zesde leerjaar.
(*) PAV : dit project omvat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen 

Wat biedt deze studierichting?
Deze studierichting is een beroepsopleiding met klemtoon op de praktische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • kwaliteitsbewust leren handelen: respectvol, ergonomisch, veilig, milieubewust, methodisch, hygiënisch en economisch
 • leren communiceren en in team werken
 • het leren bevorderen van de gezondheidsbeleving van kinderen en ouderen
 • agogisch en pedagogisch leren handelen
 • indirecte zorg leren verlenen aan een specifieke doelgroep
 • expressie en communicatie, ook in vreemde talen (Frans en Engels)
 • de stage die een middel is om kennis, vaardigheden en attitudes in concrete situaties te integreren 

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?
Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • hebben interesse in mensen, willen voor jong en oud zorgen en willen aandacht besteden aan het lichamelijke en geestelijk welzijn
 • zijn creatief, taalvaardig en sociaal vaardig
 • hebben doorzettingsvermogen, zin voor verantwoordelijkheid en werken graag in teamverband
 • willen praktijk combineren met technische vakken
 • leren basisvaardigheden die in hun hele leven nuttig kunnen zijn
 • zijn discreet, hebben een “luisterend oor” en zijn flexibel

Wat na het 6e jaar?

 • Werken als kinderverzorger, gezinshelper, logistiek assistent, onthaalouder, … (http://vdab.be/cobra/)
 • 7e specialisatiejaar bso binnen het studiegebied Personenzorg:
  • Kinderzorg
  • Thuis- en Bejaardenzorg
   en daarna 4e graad verpleegkunde of Se-n-Se: 3de graad tso of eventueel een professionele bachelor
   • binnen het studiegebied Personenzorg.
   • mits bezit van diploma SO