Humane wetenschappen aso

Lessentabel

HUMANE WETENSCHAPPEN aso SMB
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Cultuurwetenschappen 2
Duits 0/1
Engels 3/2
Frans 4
Fysica 1
Gedagswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 0/1
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1/0
Wiskunde 4
TOTAAL 32
SintMaartenCampus

Wat biedt deze studierichting?
 
Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op 
een theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • kennismaking met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij
 • studie van de visie van enkele belangrijke wetenschappers en van een aantal wetenschappelijke methodes, om zelf een eenvoudig onderzoek uit te voeren
 • in het vak ‘gedragswetenschappen’ staat de wijze waarop individu en samenleving functioneren, evenals de wisselwerking tussen beide, centraal
 • studie van interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit verschillende wetenschappelijke disciplines - zoals psychologie, sociologie, antropologie
 • in het vak ‘cultuurwetenschappen’ staan cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving centraal
 • kennismaking met o.a. economie, recht, media, kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen
 • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels, Duits)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

 • willen een beeld op de maatschappij krijgen door ervaring, observatie en bewustwording
 • hebben een kritische kijk op de samenhang van cultuurverschijnselen in de samenleving
 • zijn geïnteresseerd in de regels binnen onze maatschappij
 • hebben belangstelling voor al wat met media te maken heeft
 • vinden het boeiend te bestuderen hoe de mens in elkaar zit
 • zijn sociaal voelend en creatief
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors, niet alleen in het sociaal-agogische studiegebied, maar ook in andere studiegebieden zijn mogelijk.
Daarna is een masteropleiding mogelijk.