INSCHRIJVINGEN OP DE CAMPUS


SintMaartenCampusEen goede schoolkeuze maken is niet altijd eenvoudig. Voor vele basisschoolverlaters én hun ouders is het niet altijd even duidelijk. We willen jullie daar dan ook bij helpen en informeren, zodat de keuze die jullie maken ook meteen de juiste keuze kan zijn.
Inschrijven in de Sint-Maarten Middenschool verloopt in verschillende stappen. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke info is vooraleer er gekozen kan worden. Wanneer de schoolkeuze gemaakt is, moet je binnen het studieaanbod kiezen voor 1A of 1B. 

Huidig schooljaar

Neem contact met de directie van de Middenschool (voor de eerste graad) of van de Bovenschool (voor de tweede en de derde graad). Zij helpen u graag verder.

De contactgegevens kan je onderaan deze pagina vinden.

Schooljaar 2019 - 2020

1. Inschrijven in het eerste jaar A en B : Zie ook ==> www.beveren.be

Vanaf het schooljaar 2019 - 2020 gebeuren de inschrijvingen voor het eerste jaar A en B digitaal. Dit wil zeggen dat u zich als ouder moet registreren op een digitaal platform. Van daaruit doet u een aanmelding voor de school van uw keuze. De juiste praktische info hierover wordt gegeven tijdens de infoavond op woensdag 27 februari

We geven de gehanteerde tijdlijn.

 • Vanaf 11 maart 2019 tot en met 31 maart 2019: Aanmelden via digitaal platform. Hierbij is er geen sprake van chronologie. Dit wil zeggen dat een aanmelding die gebeurt op 11 maart evenveel kans op voltooien heeft dan een inschrijving op 31 maart. Ook voorrangsgroepen (broers - zussen en kinderen van campuspersoneel) (*) moeten zich via deze weg aanmelden.
  Vanaf 1 april sluit het digitaal inschrijfsysteem en is aanmelden tijdelijk niet meer mogelijk.
   
 • Op 23 april 2019 krijgen de ouders een bericht over de status van de inschrijving (toegekend of wachtlijst).
   
 • Van 24 april 2019 tot en met 15 mei 2019 kunnen toegewezen tickets verzilverd worden op school. Het is de bedoeling dat voor ALLE ingeschreven leerlingen iemand naar school komt om het inschrijvingsformulier te handtekenen ter bevestiging. We voorzien 3 momenten waarop er personeel wordt ingezet buiten de kantooruren (zie hieronder). Dit is een louter administratief gebeuren en zou vrij vlot moeten verlopen. Mocht 1 van deze momenten niet passen, dan kan u steeds de school contacteren om een afspraak te maken.
  • 24 april 2019 van 14u tot 17u
  • 29 april 2019 van 17u tot 20u
  • 30 april 2019 van 17u tot 20u
    
 • Vanaf 16 mei 2019 kunnen kinderen die niet aangemeld werden tijdens de aanmeldingsperiode (11/3 - 31/3) ingeschreven worden. Dit gebeurt vanaf dan wel volgens chronologie. Deze inschrijvingen komen ook direct op de wachtlijst achter de leerlingen die niet werden uitgeloot door het inschrijfprogramma. Hierbij vervalt de voorrangsregel.
   
 • Op 28 juni 2019 en 29 juni 2019 worden de inschrijvingen voltooid op school. Hiervoor is getuigschrift / attest van de lagere school vereist alsook rapportgegevens, eventuele attesten, zorgverslagen, ... Tijdens deze voltooiing wordt een eerste intake-gesprek gehouden en een definitieve studiekeuze gemaakt.

(*) Wettelijke bepaling voorrangsgroepen ==> KLIK HIER <==

2. Inschrijven in het tweede jaar A en B

Deze (nieuwe) leerlingen kunnen wettelijk pas inschrijven vanaf  de eerste dag na de paasvakantie. Dat is dit jaar vanaf dinsdag 23 april 2019. Inschrijven kan tijdens de schooluren. Deze groep wordt steeds ingeschreven op een wachtlijst in afwachting van het aantal beschikbare plaatsen. Een afspraak maken is handig en aangewezen.

Voor alle duidelijkheid: deze afspraak geldt niet voor eigen leerlingen die nu al in het eerste jaar zitten en die op het einde van het schooljaar overgaan van het eerste naar het tweede jaar. Zij zijn immers “eigen” leerlingen en zijn automatisch ingeschreven in het tweede jaar.

3. Inschrijven op de Bovenschool

3.1 Voor alle leerlingen van de campus - Middenschool of Bovenschool

Deze leerlingen worden als eigen leerlingen beschouwd en zijn automatisch ingeschreven voor het volgende schooljaar – als ze een keuze maken uit de aangeboden studierichtingen (zie studieaanbod).

3.2 Voor leerlingen die in 2018-2019 geen school lopen op de campus

Deze leerlingen kunnen pas inschrijven vanaf de eerste dag na de paasvakantie (dinsdag 23 april 2019). Zij komen steeds op een wachtlijst terecht in afwachting van het aantal beschikbare plaatsen.