OVER DE BOVENSCHOOL

Wie is wie?

Raad van Bestuur
 
Peter Lambers
Voorzitter
 
Beroepscommissie Peter Lambers  

Directieteam
 

 

Ingrid Ghys
Stijn Damen
Ann Vermeulen
Tom Van Roy

Dagelijkse schoolleiding

 
Technisch Adviseur
Coödinator
Anja De Roeck
 
 
Preventieadviseur
Facilitair diensthoofd
Ellen Ruythooren
 
 
Coördinatoren

 
Katrien Temmerman
Katrien Pintens
Sarah Andries
Chris Van Haevere
 
Leerlingenbegeleiders
 
Cindy Foubert
Els Schelfhout
Wouter Van Geyte
 
Studiecoaches
 
Barbara Claeys
Kelly Boodts
 
Verantwoordelijke 
Europese projecten
Katrien Pintens
 
 
ICT-coördinator Robby Roelandt  
Verantwoordelijke
Smartschool
Chris Van Haevere
 
 
Verantwoordelijke
leerlingensecretariaat
Kristel Van Nespen
 
 
Verantwoordelijke
personeelsdienst
Thomas De Loose
 
 
Verantwoordelijke 
boekhouding

Nathalie Wauman

 
Over de bovenschool

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school mag op een creatieve en enthousiaste manier ‘mee-school-maken’. Elke klas mag vertegenwoordigd zijn. Ze denken mee na over het afvalbeleid, de nieuwe eindtermen … . Ze organiseren de verwenweek, de dag van de leerling … Ze dragen hun steentje bij aan schoolse activiteiten zoals de open campus, de mosselsouper … Tijdens de vergaderingen komen ook nieuwe voorstellen en creatieve ideeën aan bod. De medeleerlingen kunnen de leden van de leerlingenraad bereiken via smartschool.

Ouderraad

De ouderraad wil op een opbouwende wijze participeren aan het schoolleven. Zij wil voor alle ouders als aanspreekpunt fungeren. Zij organiseert infomomenten en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei initiatieven van de school. Bij het begin van het schooljaar nodigt de ouderraad alle ouders uit om zich lid te maken en de vereniging maakt de modaliteiten bekend op welke wijze men verkozen wordt. De verslagen van de ouderraad vind je terug op de website van onze school. Je kan hen bereiken op het volgende mailadres: ouderraad.bs@sintmaartencampus.be.