Onthaalbrief 3e jaars

Download hier de onthaalbrief voor de 3e jaars

Documenten schooljaar 2022-2023

- Belangrijke data schooljaar 2022-2023

- Brief grafisch rekentoestel

- Bijdrageregeling

- Flyer Digisprong

- Schoolreglement

- Bestel je boeken via www.studieshop.be

 

!!! NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2022-2023!!!

4 natuurwetenschappen OPTIE CLIL

Vanaf volgend schooljaar kan in het vierde jaar de richting natuurwetenschappen – optie CLIL gevolgd worden. Het vak wetenschappelijk werk wordt dan in het Engels aangeboden. Uiteraard kan de richting natuurwetenschappen ook gevolgd worden zonder deze CLIL-optie. Het vak wetenschappelijk werk wordt dan in het Nederlands aangeboden.

Door deze CLIL-optie aan te bieden, willen we de spreek- en schrijfdurf in een andere taal stimuleren bij onze leerlingen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat de leerlingen op termijn niet enkel beter presteren voor deze vreemde taal, maar dat ze ook betere resultaten behalen voor het vak dat in deze taal wordt gegeven. Dit kunnen we als school dus alleen maar toejuichen!

Op 20 februari 2022 vond onze digitale open campus plaats.
Download hieronder de info per domein

 

Download info domein
economie en organisatie
Download info domein
maatschappij en welzijn
Download info domein
STEM

Download info domein
taal en cultuur

 

 • Economische wetenschappen (D-finaliteit)
 • Bedrijf en organisatie (D/A-finaliteit)
 • Organisatie en logistiek (A-finaliteit)
 • Humane wetenschappen (D-finaliteit)
 • Maatschappij en welzijn (D/A-finaliteit)
 • Zorg en welzijn (A-finaliteit)

 

 • Biotechnologische STEM-wetenschappen (D-finaliteit)
 • Latijn (D-finaliteit)
 • Natuurwetenschappen (D-finaliteit)
 • Latijn (D-finaliteit)
 • Moderne talen (D-finaliteit)
 • Taal en communicatie (D/A-finaliteit)

 

 

 

WELKOM OP DE BOVENSCHOOL

Aan de andere kant van het bos vind je de Bovenschool. Daar zitten de leerlingen van het derde tot het zevende secundair. Hier kan jij ook schoollopen na de Middenschool of een andere school. Wij doen er in elk geval alles aan om je vlot van het tweede naar het derde jaar te laten gaan.

Je klasleerkracht, je vakleerkrachten, de studiecoaches, de leerlingenbegeleiders, het ondersteunend personeel en de directie zorgen ervoor dat je je vlug thuis voelt op onze school. Je kan steeds bij hen terecht.

De eerste schooldag op de Bovenschool word je door hen wegwijs gemaakt in onze manier van werken en de nieuwe gebouwen. Je ouders heten we van harte welkom op jouw plaatsje in de klas na één week school-lopen. We kijken er alvast naar uit om je na twee jaar te mogen begroeten en je verder te begeleiden in jouw verdere studies.

 

 

 

                     

Welkom bovenschool