Documenten schooljaar 2023-2024

 

- Info schoolkosten Bovenschool

- Bijdrageregeling

- Brief rekentoestel 

- Flyer Digisprong

- Bestel je boeken via www.studieshop.be

Manneke

 

WELKOM OP DE BOVENSCHOOL

Aan de andere kant van het bos vind je de Bovenschool. Daar zitten de leerlingen van het derde tot het zevende secundair. Hier kan jij ook schoollopen na de Middenschool of een andere school. Wij doen er in elk geval alles aan om je vlot van het tweede naar het derde jaar te laten gaan.

Je klasleerkracht, je vakleerkrachten, de leercoaches, de leerlingenbegeleiders, het ondersteunend personeel en de directie zorgen ervoor dat je je vlug thuis voelt op onze school. Je kan steeds bij hen terecht.

De eerste schooldag op de Bovenschool word je door hen wegwijs gemaakt in onze manier van werken en de nieuwe gebouwen. Je ouders heten we van harte welkom op jouw plaatsje in de klas na één week school-lopen. We kijken er alvast naar uit om te mogen begroeten en je verder te begeleiden in jouw verdere studies.

 

 

 

                     

Welkom bovenschool