OVER DE MIDDENSCHOOL

Wie is wie?

Beroepscommissie Peter Lambers,
voorzitter schoolbestuur
 

Directieteam
 

 

Els Van Oosterwyck,
directeur

Ann Drieghe,
adjunct-directeur

Dagelijkse schoolleiding

 
Preventieadviseur
Facilitair diensthoofd
Ellen Ruythooren
 
 
Coördinatoren 

Sylvie Leys
Evy Van Remoortere
Geert Meeus
Heleen De Rop
Joke Pauwels

 
Zorgcoördinatie
socio-emotioneel
 

Joke Van Roeyen
Kathleen Vercauteren

 
Zorgcoördinatie
leren leren
 
Hilde Vanderhallen  
ICT-coördinator Bart De Rudder
Geert Meeus
 
Verantwoordelijke
Smartschool
Geert Meeus
 
 
Verantwoordelijke
leerlingenadministratie
Maarten Kersschot
 
 
Verantwoordelijke
personeel
Thomas De Loose
 
 
Verantwoordelijke 
boekhouding
Nathalie Wauman
 
 
Over de middenschool

Leerlingenraad

 

Wij geloven dat jonge leerlingen tot veel in staat zijn. We betrekken hen dan ook graag bij het dagelijkse schoolleven. Doorheen het jaar zijn er zo verschillende momenten van leerlingenparticipatie. Daar doen wij graag beroep op hun creatieve en enthousiaste inbreng om “hun school” mee vorm te helpen geven.

Voorbeelden? De inrichting van de speelplaats, de Jonge Sokkenfuif, mee denken over de afvalberg op school,….

Op deze manier willen we hen graag mee verantwoordelijkheid leren opnemen. Ook dat is “leren”!

Ouderraad

Noodzakelijk kwaad of gewaardeerde partner in opvoeding?

Wij kiezen voor het laatste.

Elk jaar dient zich een enthousiaste groep ouders aan die mee wil werken aan ons schoolproject. Zij steken graag een handje toe wanneer de school een grote organisatie plant: een infoavond, de Open Campusdag, het Sint-Maartenleerfeest, de leeruitstap naar Parijs,…. Soms plannen zij ook zelf een infoavond rond een thema dat de ouders in het bijzonder aanbelangt.

Hoedanook, samenwerken met deze groep vinden we als school belangrijk én verrijkend. Misschien iets voor jullie?