Schoolreglement

In deze digitale brochure lees je onze visie op het leven, de samenleving en het onderwijs. Het omvat naast het leef-en leerreglement ook een interessante wegwijzer voor onze leerlingen en hun ouders. Hij gidst je als het ware door het hele schooljaar, vanaf de eerste schooldag tot en met de laatste schoolweek.

Klik hier om het schoolreglement te downloaden.