Boekhouden-informatica tso

Lessentabel

BOEKHOUDEN - INFORMATICA tso SMB
Aardrijkskunde 1
Bedrijfseconomie 7
Natuurwetenschappen 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Toegepaste informatica 6
Wiskunde 5
TOTAAL 34
SintMaartenCampus

 

Wat biedt deze studierichting?
Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische en praktische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • een bedrijfsgerichte vorming met een boekhoudkundig gedeelte met aandacht voor dubbele boekhouding, kostprijsberekening, jaarrekeninganalyse en investerings-analyse in de onderneming
 • een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een onderneming en de gevolgen op economisch vlak
 • inzicht verwerven in gebruikerspakketten zoals databases, rekenbladen, tekstverwerking en elektronische presentaties, m.a.w. de informaticapakketten leren toepassen voor bedrijfsadministratieve problemen
 • het leren programmeren
 • een wiskundige basis
 • ontwikkelen van de kennis van vreemde talen (Frans, Engels) met specifieke aandacht voor praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

 • hebben interesse voor het economisch gebeuren in de maatschappij, zowel nationaal als internationaal
 • zijn bereid nauwkeurig, inzichtelijk en ordelijk te werken
 • krijgen een brede waaier aan informaticavakken
 • beschikken over communicatieve vaardigheden
 • worden voorbereid op vele vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

 • Se-n-Se: 3de graad tso binnen het studiegebied Handel.
 • 7e specialisatiejaar tso binnen het studiegebied Handel.
 • Professionele bachelors binnen hetzelfde studiegebied. 

Daarna is een verdere masteropleiding mogelijk.

 • Ook een aantal inhoudelijk aansluitende academische bachelors behoren tot de mogelijkheden.