Economie-wiskunde aso

Lessentabel

ECONOMIE - WISKUNDE aso Economie - Wiskunde (6u) SMB Economie - Wiskunde (8u) SMB
  Economie-Wiskunde 1 Economie-Wiskunde 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 1 0
Economie 4 4
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 1 0/1
Seminaries communicatie 0/1 0
Wiskunde 6 8
TOTAAL 32/33 32/33
SintMaartenCampus

Bij vermelding van twee cijfers (bijv. 1/2) geldt het eerste cijfer voor het vijfde leerjaar en het tweede cijfer voor het zesde leerjaar. 

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • de studie van verschillende economische aspecten van de maatschappij
 • kennismaken met de werking van de markten en economische verschijnselen in een macro-economische en internationale context
 • opvolgen van de actualiteit
 • onderzoeken hoe een onderneming toegevoegde waarde kan creëren, opstellen van ondernemings- en budgetplannen, …
 • uitvoeren van economische onderzoeksopdrachten
 • studie van de algebra, meetkunde, analyse, statistiek, kansrekening, men bestudeert de wisselwerking tussen deze deelgebieden en streeft naar een synthese ervan
 • leggen van een basis voor begrippen en methoden in andere wetenschappen
 • kennismaken met het probleemoplossend denken
 • het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

 • hebben een ruime interesse voor het economisch gebeuren in de maatschappij, zowel nationaal als internationaal
 • hebben een grote belangstelling voor alle deelaspecten van wiskunde
 • zijn bereid hun kritische zin, studie-ijver doorzettingsvermogen, inzicht, nauwkeurigheid verder te ontwikkelen
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

 • Zowel professionele als academische bachelors, niet alleen in het economisch studiegebied, maar ook in andere studiegebieden zijn mogelijk.
  Daarna is een masteropleiding mogelijk.