Handel tso

Lessentabel

HANDEL tso  
Aardrijkskunde 1
Bedrijfseconomie 6
Duits 0/2
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32/34
Bovenschool handel

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische en praktische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • een ruime bedrijfseconomische vorming
 • de administratieve verwerking van bedrijfsdocumenten
 • de registratie van eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding, zowel op manuele wijze als met een didactisch boekhoudpakket
 • inzicht verwerven in gebruikerspakketten zoals databases, rekenbladen, tekstverwerking en elektronische presentaties, m.a.w. de informaticapakketten leren toepassen
 • vlotte communicatie in vreemde talen (Frans, Engels, Duits)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

 • hebben aanleg voor de administratieve verwerking van documenten
 • hebben interesse voor het economisch gebeuren in de maatschappij, zowel nationaal als internationaal
 • zijn bereid nauwkeurig, inzichtelijk en ordelijk te werken
 • krijgen een brede waaier aan informaticavakken
 • beschikken over communicatieve vaardigheden
 • worden voorbereid op vele vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?    

 • Se-n-Se: 3e graad tso binnen het studiegebied Handel
 • Professionele bachelor, niet alleen in het studiegebied  
  Economie, maar ook in andere studiegebieden en in de lerarenopleiding.
  Daarna is een andere masteropleiding mogelijk.
 • Ook een aantal inhoudelijk aansluitende academische bachelors behoren tot de mogelijkheden.