Humane wetenschappen - D

           
Lessentabel

HUMANE WETENSCHAPPEN 5e jaar
aardrijkskunde 1
Engels 2
filosofie 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
kunstbeschouwing 1
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijk project 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
projectuur 1
sociale en gedragswetenschappen 5
statistiek 1
wiskunde 3
TOTAAL 32

 

Wat leer je in deze studierichting?

  • psychologie
  • (ortho)pedagogie en sociologie
  • politieke wetenschappen
  • communicatiewetenschappen
  • sociale aspecten van recht
  • uitgebreide filosofie
  • uitgebreide statistiek binnen wiskunde

Wat kan je verder studeren?

Welke beroepen kan je later uitoefenen?