Internationale handel en logistiek - D/A

           
Lessentabel

INTERNATIONALE HANDEL EN LOGISTIEK 5e jaar 6e jaar
actualiteit 0 1
aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Engels 2 3
esthetica 1 0
Frans 3 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2

internationale handel en logistiek

- algemene economie

- bedrijfswetenschappen

11 11
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
projectuur 1 1
wiskunde 2 2
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

  • analyse van macro- en economische aspecten
  • internationale handel en economische relaties
  • duurzame (economische) ontwikkeling
  • marketing en boekhouden
  • personen- en vennootschapsbelasting
  • (inter)nationaal goederenverkeer
  • beroepskwalificaties voor medewerker (inter)nationaal goederenverkeer

Wat kan je verder studeren?

Welke beroepen kan je later uitoefenen?