Internationale handel en logistiek - D/A

           
Lessentabel

INTERNATIONALE HANDEL EN LOGISTIEK 5e jaar
aardrijkskunde 1
Duits 2
Engels 2
esthetica 1
Frans 3
geschiedenis 1
godsdienst 2

internationale handel

- algemene economie

- bedrijfswetenschappen

11
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands 3
projectuur 1
wiskunde 2
TOTAAL 32

Wat leer je in deze studierichting?

  • analyse van macro- en economische aspecten
  • internationale handel en economische relaties
  • duurzame (economische) ontwikkeling
  • marketing en boekhouden
  • personen- en vennootschapsbelasting
  • (inter)nationaal goederenverkeer
  • beroepskwalificaties voor medewerker (inter)nationaal goederenverkeer

Wat kan je verder studeren?

Welke beroepen kan je later uitoefenen?