Kinderzorg bso (3e graad - 3e leerjaar)

Lessentabel

KINDERZORG bso SMB
Kinderzorg
Gezondheid en welzijn (3)
Pedagogisch handlen (6)
Indirecte zorg (1)
Stage (12)
22 
Engels 1
Expressie 2
Frans 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken (PAV*) 4
TOTAAL 34
SintMaartenCampus

(*) PAV : Project Algemene Vakken omvat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen. 

Wat biedt deze studierichting?
Deze studierichting is een éénjarige beroepsopleiding met klemtoon op een degelijke, praktische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • opvangen en opvoeden van kinderen in groepsverband
 • aangaan van vertrouwensrelaties met kinderen en ouders
 • begrijpen van de diverse sociale en culturele achtergronden van kinderen
 • kennen van de diverse specifieke opvoedingssituaties
 • confrontatie met de praktijk in de stage, waarbij zelfstandigheid
 • verantwoordelijkheid, creativiteit, inlevingsvermogen primeren
 • ontwikkelen van expressieve vaardigheden
 • werken in teamverband,binnen teamverband begeleiding op maat aanbieden aan jonge zorgvragers van 0 tot 12 jaar in zorg- en opvangsituaties
 • kwaliteitsbewust kunnen handelen en zorg dragen voor kinderen van 0 tot 12 jaar met aandacht voor specifieke doelgroepen zoals
  kinderen uit kwetsbare gezinnen en/of kinderen met een specifieke behoefte of beperking
 • vlot en respectvol kunnen communiceren in het Nederlands met kinderen, ouders, het team en externen
 • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans en Engels)
 • zorg kunnen dragen voor gezondheid en welzijn van kinderen

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?
Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • hebben interesse in mensen, willen voor jongeren zorgen en willen aandacht besteden aan het lichamelijke en geestelijk welzijn
 • zijn creatief, taalvaardig en sociaal vaardig in de omgang
 • hebben doorzettingsvermogen en zin voor verantwoordelijkheid
 • willen praktijk combineren met technische vakken
 • leren basisvaardigheden die in hun hele leven nuttig kunnen zijn
 • zijn discreet, hebben een “luisterend oor” en zijn flexibel
 • worden voorbereid op enkele vormen van hoger onderwijs of vinden snel werk in de sector


Wat na het 7e jaar?

 • Werken als begeleider/verantwoordelijke kinderopvang, gezinshelper, logistiek assistent, verzorgende, … (http://vdab.be/cobra/)
 • HBO5-opleiding of  Se-n-Se: 3de graad tso of eventueel een professionele bachelor
  • binnen het studiegebied Personenzorg.
  • mits bezit van diploma SO