Latijn - D

           
Lessentabel

LATIJN 3e jaar

4e jaar

aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 0 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Duits* 1/0 1/0
Engels** 3/2   3/2
Frans 3 3
fysica*** 1/2   1/2
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
informatica 1 0
Latijn 5 5
leerlab leren 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
projectuur 0 1
wiskunde**** 4/5 4/5
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

•    taal, literatuur en cultuur 
•    nadenken over de huidige maatschappij en de westerse cultuur 
•    het abstracte, logische denken en de zin voor analyse
•    de studie van het Latijn (ook als basis voor de studie van moderne vreemde talen)
•    communicatieve vaardigheden in vreemde talen 
•    de studie van zakelijke, historische en juridische teksten 
•    de studie van de Latijnse beschaving en cultuur 
•    een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde

Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je later uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo

Als je kiest voor de richting Latijn maak je ook de keuze voor Latijn 1 of Latijn 2:

* Latijn 1 met 1u Duits, Latijn 2 met 0u Duits

** Latijn 1 met 3u Engels, Latijn 2 met 2u Engels

*** Latijn 1 met 1u fysica, Latijn 2 met 2u fysica

**** Latijn 1 met 4u wiskunde, Latijn 2 met 5 wiskunde