Latijn - D

           
Lessentabel

LATIJN 3e jaar

4e jaar
(2022-2023)

aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 0 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Duits* 0 1/0
Engels** 3/2   2
FLEX*** 1 0
Frans 3 3
fysica**** 1/2   1/2
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
informatica 1 0
Latijn 5 5
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
maatschappelijke en economische vorming 0 1
wiskunde 5 5
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

•    taal, literatuur en cultuur 
•    nadenken over de huidige maatschappij en de westerse cultuur 
•    het abstracte, logische denken en de zin voor analyse
•    de studie van het Latijn (ook als basis voor de studie van moderne vreemde talen)
•    communicatieve vaardigheden in vreemde talen 
•    de studie van zakelijke, historische en juridische teksten 
•    de studie van de Latijnse beschaving en cultuur 
•    een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde

Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je later uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo

* Latijn 1 met 1u Duits

** Latijn 1 met 3u Engels, Latijn 2 met 2u Engels

*** FLEX: remediëring en differentiatie voor specifieke vakken

**** Latijn 1 met 1u fysica, Latijn 2 met 2u fysica

De lessentabel voor het 4e jaar gaat in op 01/09/2022