Latijn aso

Lessentabel

LATIJN aso Latijn 1 SMB Latijn 2 SMB
  Latijn 1 Latijn 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 1 0/1
Engels 3 2
Frans 3 3
Fysica 1 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
TWIN* 1 1/0
Latijn 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 0/1 0/1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1/0 1/0
Wiskunde 4 5
TOTAAL 32 32

(*) TWIN = geïntegreerde projecten rond techniek, wetenschappen en informatica met een uitwerking eigen aan de studierichting.
SintMaartenCampus

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op een theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • taal, literatuur en cultuur 
 • het redeneren, filosoferen en nadenken over de huidige maatschappij en de westerse cultuur 
 • het abstracte, logische denken en de zin voor analyse
 • de studie van het Latijn en het aanleren van communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
 • het kritisch benaderen van zakelijke, historische en juridische teksten 
 • de Latijnse beschaving en cultuur die ons helpen de wereld, waarin we nu leven, beter te begrijpen en kritisch te bevragen

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • hebben een ruime interesse voor een abstracte en algemene opleiding
 • hebben extra belangstelling voor wetenschappen en wiskunde (Latijn 2)
 • zijn bereid hun kritische zin, studie-ijver, doorzettingsvermogen, inzicht, nauwgezetheid verder te ontwikkelen
 • willen het logisch en abstract denken aanscherpen
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors in verschillende studierichtingen. Daarna is een masteropleiding mogelijk.