Latijn-moderne talen - D

           
Lessentabel

LATIJN-MODERNE TALEN 5e jaar
aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 3
esthetica 1
Frans 4
geschiedenis (optie CLIL) 2
godsdienst 2
Latijn 4
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
projectuur 1
Spaans 1
wiskunde 2
TOTAAL 32

 

Wat leer je in deze studierichting?

  • de studie van het Latijn (ook als basis voor de studie van moderne vreemde talen)
  • literatuur en cultuurgeschiedenis
  • taalsystematiek en taalvariatie
  • taalverwerving en taalontwikkeling
  • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)

Wat kan je verder studeren?

Welke beroepen kan je later uitoefenen?