Sociale en technische wetenschappen tso

Lessentabel

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN tso SMB
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Integrale opdrachten 6
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 4
Nederlands 4
Sociale wetenschappen 3
Wiskunde 3
TOTAAL 32
SintMaartenCampus

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische en praktische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu
 • de wetenschappelijke onderbouwing hiervan vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen
 • het onderzoek binnen sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen
 • de organisatie van een persoonsgebonden activiteit voor een groep
 • het plannen, voorbereiden en bereiden van een maaltijd voor een groep
 • de mondelinge presentatie voor een groep
 • de communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans en Engels)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • zijn sociaal voelend en willen een sociale houding ontwikkelen
 • hebben interesse voor maatschappelijke en sociale wetenschappen en voor natuurwetenschappen
 • willen experimenten uitvoeren
 • willen manueel en creatief bezig zijn
 • zijn bereid informatie te verzamelen, te ordenen en te verwerken
 • willen functioneren in een multiculturele samenleving
 • zijn communicatief vaardig
 • brengen respect op voor anderen
 • worden voorbereid op het hoger onderwijs binnen de gezondheids- en welzijnssector en de sociaal – pedagogische sector

Wat na het 6e jaar?

 • Se-n-Se: 3de graad tso binnen het studiegebied Personenzorg.
 • Professionele bachelor in sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector. Daarna is een masteropleiding mogelijk.
 • Ook een aantal inhoudelijk aansluitende academische bachelors behoren tot de mogelijkheden.