Taal- en communicatiewetenschappen - D

           
Lessentabel

TAAL- EN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 5e jaar
aardrijkskunde 1
communicatiewetenschappen 3
Duits 3
Engels 3
esthetica 1
Frans 4
geschiedenis 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
projectuur 1
Spaans 2
wiskunde 2
TOTAAL 32

 

Wat leer je in deze studierichting?

  • taalsystematiek en taalverwerving
  • literatuur
  • sociolingu├»stiek en pragmatiek
  • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
  • communicatie en (massa)media

Wat kan je verder studeren?

Welke beroepen kan je later uitoefenen?