Taal en communicatie - D/A

           
Lessentabel

TAAL EN COMMUNICATIE 3e jaar 4e jaar
aardrijkskunde 1 1
actualiteit 1 1
artistieke vorming 0 1
Duits 1 2
Engels 3 3
Frans 4 4
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 1 0
leerlab leren 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
projectuur 0 1
natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
public relations 5 5
Spaans 0 1
woordkunst 1 0
wiskunde 3 3
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

•    communiceren in vreemde talen (Frans, Engels,Duits en Spaans)
•    omgaan met communicatieprojecten en actuele (sociale) media
•    verdieping in andere culturen
•    bewaken van interne en externe communicatie (PR)
•    ondersteunen van communicatieprojecten
•    ontwerpen van communicatieproducten
•    basispakket wiskunde

Wat kan je verder studeren?
•    specifiek aanbod professionele bacheloropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je uitoefenen?

​​​​​​​surf naar www.vdab.be/beroepeninfo