Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso (3e graad - 3e leerjaar)

 

Lessentabel

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE bso SMB
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

- kwaliteitsbewust handelen

- communiceren

- in team werken

- gezondheid en welzijn

- (ped)agogisch handelen

- indirecte zorg

- oriënteren op beroep en studieloopbaan

22 
Engels 1
Expressie 2
Frans 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken (PAV*) 4
TOTAAL 34
SintMaartenCampus

(*) PAV : Project Algemene Vakken omvat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen. 

Wat biedt deze studierichting?
Deze studierichting is een éénjarige beroepsopleiding met klemtoon op een degelijke, praktische vorming. 

In de studierichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige leer je zorg bieden aan volwassenen en gezinnen. Hierbij ligt de nadruk op het zorg dragen voor specifieke doelgroepen. Dit leren zorgen, maakt deel uit van een bredere vorming van totale ontwikkeling van elke mens naar een waardevol leven en is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie. 
Je leert daarbij functioneren als lid van een team/verpleegkundige equipe binnen een organisatie. Communicatie in het Nederlands is belangrijk maar het accent ligt eveneens op communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans en Engels).
De zorg en begeleiding vindt plaats in diverse complexe zorgsituaties (onder verwijderd toezicht). Hiertoe verwerf je een aantal competenties die leiden tot een beroepskwalificatie (verzorgende) én tot de registratie als zorgkundige. Een krachtige leeromgeving helpt je groeien in competentie. Er is veel praktijk op school en stage. In de derde graad heb je geleerd te functioneren in eenvoudige situaties. In het specialisatiejaar verdiep je jouw vaardigheden in het werken in eenvoudige situaties. 
Verder ligt de nadruk op het functioneren in eerder complexe situaties. Een combinatie van de zorgsituatie waarbinnen je werkt, de aard van de opdrachten die je uitvoert en de mate van verantwoordelijkheid die je draagt, bepaalt de complexiteit van de situatie. 
Bij het uitwerken van de algemene doelstellingen besteden we aandacht aan volgende settings: 

 • afdeling voor dementerenden in een woonzorgcentrum
 • zorginstellingen voor mensen met een beperking 
 • thuiszorg


Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • hebben in de derde graad de richting verzorging gevolgd en positief afgesloten
 • hebben interesse in mensen, willen voor mensen zorgen en willen aandacht besteden aan het lichamelijke en geestelijk welzijn
 • willen graag en vlot contacten leggen met mensen
 • zijn creatief, taalvaardig en sociaal vaardig
 • hebben doorzettingsvermogen en zin voor verantwoordelijkheid
 • willen praktijk combineren met technische vakken
 • leren nuttige basisvaardigheden
 • zijn discreet, hebben een “luisterend oor” en zijn flexibel
 • werken graag in teamverband
 • worden voorbereid op enkele vormen van hoger beroeps, onderwijs of vinden snel werk in de sector.

Wat na het 7e jaar?

 • Werken als zorgkundige, gezinshelper, logistiek assistent, verzorgende, … (http://vdab.be/cobra/)
 • HBO5-opleiding of  Se-n-Se: 3de graad tso of eventueel een professionele bachelor
  • binnen het studiegebied Personenzorg.
  • mits bezit van diploma SO