Techniek-wetenschappen tso

Lessentabel

Techniek-wetenschappen 3e jaar 4e jaar
aardrijkskunde 1 1
biologie 2 2
chemie (2u theorie + 2u labo) 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
fysica (2u theorie + 2u labo) 4 4
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
TWIN* 1 1
wiskunde 5 5
     
TOTAAL 32 32

(*) TWIN = geïntegreerde projecten rond techniek, wetenschappen en informatica met een uitwerking eigen aan de studierichting.

TW

 

Wat leer je in deze studierichting?

•    de theoretische inzichten van biologie, chemie en fysica
•    het praktisch toetsen van deze inzichten aan de hand van laboratoriumproeven
•    de toepassingen van wiskunde in de wetenschappen
•    het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen
•    diverse ict-vaardigheden
•    communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans en Engels)


Wat kan je verder studeren?

•    Se-n-Se
•    zowel bachelor- als masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer en selecteer je studierichting

________________________________________

Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo