Verzorging - voeding bso

 

Lessentabel

VERZORING - VOEDING bso SMB
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
PAV* 6
Verzoring-voeding** 16
TOTAAL 34
VerzorgingBovenschool

(*) PAV: Project algemene vakken:
dit project omvat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen

(**) Verzorging-voeding
Dit vak is verdeeld in 3 componenten: sociale vaardigheden/leef- en woonzorg/gezondheidszorg

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een beroepsopleiding met klemtoon op praktische vorming. Daarom krijg je ook heel wat praktijkvakken. Hierin liggen de accenten op:

 • kennis en vaardigheden op huishoudelijk vlak: maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg
 • expressie en communicatie, ook in vreemde talen (Frans en Engels)
 • de zelfzorg en de mantelzorg of zorg binnen de directe omgeving
 • de zorg op maat aan jonge en oudere zorgvragers in eenvoudige zorgsituaties
 • comfortgericht, ergonomisch, economisch, ecologisch, hygiënisch en veilig werken

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen: 

 • hebben interesse in mensen, willen voor jong en oud zorgen en willen aandacht besteden aan het lichamelijke en geestelijk welzijn
 • willen graag en vlot contacten leggen met mensen (jongeren en ouderen)
 • zijn creatief, taalvaardig en sociaal vaardig
 • hebben doorzettingsvermogen en zin voor verantwoordelijkheid
 • willen praktijk combineren met technische vakken
 • leren basisvaardigheden die in hun hele leven nuttig kunnen zijn
 • zijn discreet en flexibel, hebben een “luisterend oor” en werken graag in teamverband
 • worden voorbereid op enkele vormen van hoger onderwijs of vinden snel werk in de sector

Wat na het 6e jaar?

 • Werken als kinderverzorger, gezinshelper, logistiek assistent, onthaalouder, … (http://vdab.be/cobra/)
 • 7e specialisatiejaar bso binnen het studiegebied Personenzorg:
  • Kinderzorg
  • Thuis- en Bejaardenzorg
   en daarna 4e graad verpleegkunde of Se-n-Se: 3de graad tso of eventueel een professionele bachelor
   • binnen het studiegebied Personenzorg.
   • mits bezit van diploma SO