Welzijnswetenschappen - D

           
Lessentabel

WELZIJNSWETENSCHAPPEN 5e jaar
aardrijkskunde 1
Engels 2
esthetica 1
filosofie 2
Frans 3
geschiedenis 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijk project 1
natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
projectuur 1
toegepaste sociale en gedragswetenschappen 7
wiskunde 2
TOTAAL 32

 

Wat leer je in deze studierichting?

  • communicatie, opvoeding en ondersteuning binnen de welzijnswetenschappen
  • deontologie en politieksociale aspecten van recht
  • pakket filosofie i.f.v. maatschappelijke context
  • uitgebreide statistiek binnen wiskunde
  • fysiologie en anatomie van de mens
  • classificatie van stoffen

Wat kan je verder studeren?

Welke beroepen kan je later uitoefenen?