Wetenschappen-wiskunde aso

Lessentabel

ECONOMIE - WISKUNDE aso Economie - Wiskunde (6u) SMB Economie - Wiskunde (8u) SMB
  Wetenschappen-Wiskunde 1 Wetenschappen-Wiskunde 2
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 1 0
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 1 1
Seminaries wetenschappen 1 0
Wiskunde 6 8
TOTAAL 33 33
SintMaartenCampus

 

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op:

 • bestuderen van levende en niet-levende materie via de vakken biologie, chemie en fysica
 • aandacht hebben voor empirisch feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan
 • kritisch analyseren en evalueren van cijfermateriaal
 • zien en formuleren van een probleem
 • opstellen van een hypothese en formuleren van besluiten
 • toetsen van de hypothese door experimenten
 • logisch benaderen van de vaststellingen
 • bestuderen van de algebra, meetkunde, analyse, statistiek, kansrekening, men bestudeert de wisselwerking tussen deze deelgebieden en streeft naar een synthese ervan
 • basis leggen voor begrippen en methoden in andere wetenschappen
 • kennismaken met het probleemoplossend denken
 • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

 • willen het logisch denken aanscherpen
 • zijn bereid om hun kritische zin, studie-ijver, doorzettingsvermogen, inzicht, nauwgezetheid verder te ontwikkelen
 • zijn sterk in exact wetenschappelijk denken
 • zoeken graag naar verklaringen van natuurverschijnselen
 • kunnen discipline en regelmaat inbouwen
 • zijn nauwkeurig en denken methodisch
 • hebben een grote belangstelling voor alle deelaspecten van de wiskunde
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors, niet alleen in het wetenschappelijk studiegebied, maar ook in andere studiegebieden zijn mogelijk. Daarna is een masteropleiding mogelijk.