Wetenschappen aso

Lessentabel

WETENSCHAPPEN aso SMB
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Duits 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
TWIN* 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 0/1
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1/0
Wiskunde 5
TOTAAL 32

(*) TWIN = geïntegreerde projecten rond techniek, wetenschappen en informatica met een uitwerking eigen aan de studierichting.
SintMaartenCampus

Wat biedt deze studierichting?

Deze studierichting is een algemene opleiding met klemtoon op theoretische vorming. Hierin liggen de accenten op: 

 • het bestuderen van levende en niet-levende materie via de vakken biologie, chemie en fysica
 • de aandacht voor empirisch feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan
 • het kritisch analyseren en evalueren van cijfermateriaal
 • het zien en formuleren van een probleem
 • het opstellen van een hypothese
 • het toetsen van de hypothese door experimenten
 • het logisch benaderen van de vaststellingen
 • het formuleren van besluiten
 • communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels, Duits)

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Leerlingen die deze studierichting willen volgen:

 • zijn bereid om hun kritische zin, studie-ijver, doorzettingsvermogen, inzicht, nauwgezetheid verder te ontwikkelen
 • willen het logisch denken aanscherpen
 • zijn sterk in exact wetenschappelijk denken
 • hebben een grote belangstelling voor wiskunde
 • zoeken graag naar verklaringen van natuurverschijnselen
 • kunnen discipline en regelmaat inbouwen
 • zijn nauwkeurig en denken methodisch
 • worden voorbereid op alle vormen van het hoger onderwijs

Wat na het 6e jaar?

Zowel professionele als academische bachelors, niet alleen in het wetenschappelijk studiegebied, maar ook in andere 
studiegebieden zijn mogelijk. Daarna is een masteropleiding mogelijk.